Tsog Berlin Mongol Sport Club

Сонордуулга

Зуны амралтын улирал дуусаж клубын энэ жилийн үйл ажиллагаа албан ёсоор нээгдлээ. Клубын зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд дараах өөрчлөлтууд тусгагдасаныг[…]

Weiterlesen